Unravel Workplace

Wat heb je nodig om je werk goed te doen? Een heldere vraag, met soms een complex antwoord. Door het stellen van de juiste vragen zorgen wij ervoor dat het antwoord net zo helder wordt. We ontrafelen de behoeften van medewerkers en leidinggevenden in werk en zorgen zo dat een werkomgeving (waar dan ook) optimaal gebruikt wordt.

Wat ontrafelt dit label?

 • Integrale visie

  Als organisatie streef je naar optimaal passende en toekomstbestendige werkomgevingen. Om volledig te doorgronden wat daarvoor nodig is, ontrafelen we het vraagstuk: wat heb je nodig om je werk goed te doen? We ontrafelen vier lagen:

  • Organisatievisie: Welke missie, visie en doelen heeft de organisatie?
  • Visie op werken: Welke werkprocessen en activiteiten dragen bij aan het realiseren van deze organisatievisie?
  • Visie op werkomgeving: Welke behoeften hebben medewerkers bij het uitvoeren van deze activiteiten?
  • Visie op huisvesting: Welke huisvesting is nodig om deze werkomgeving te realiseren?
 • Fysieke Werkomgeving

  Hoe werkt werken anno 2022? Hoe kunnen we onze (digitale) samenwerking optimaliseren? Welke kennis en vaardigheden hebben we daarvoor nodig? Als regisseurs werkomgeving is het onze missie om veranderende werkwijzen (bijv. hybride werken) in een veranderende omgeving te ontrafelen en begeleiden. Zodat iedere medewerker, in elke werkomgeving, zijn of haar werk optimaal kan doen.

 • Digitale Werkomgeving

  Onze werkomgeving wordt steeds meer digitaal. Als adviseur digitalisering maken we de digitale werkomgeving tastbaar. Samen met gebruikersgroepen ontrafelen we de optimale digitale werkomgeving en vertalen we deze behoeften naar concrete input voor bouwteams. We prikkelen gebruikers om toekomstgericht te denken wat een modern systeem kan betekenen voor het goed functioneren van organisaties. Een brugfunctie tussen de business en de bouwteams van de digitale werkomgeving.

Onze opdrachtgevers

Over de label leads

Wij zijn Sven en Merit. Wij maken een sport van ontrafelen. Met de juiste, kritische vragen houden we opdrachtgevers een spiegel voor. Wij geven niet de oplossingen, maar helpen hen hun antwoorden te definiëren. En we ondersteunen hen. Zodat zij weer helder zien en daardoor vooruit kunnen.

Vanuit belangstelling voor (complexe) vraagstukken proberen we mensen en teams te helpen waar we kunnen in het ontwikkelen van toekomstgerichte en optimale werkomgevingen. We geloven erin dat optimaal passende werkomgevingen bijdragen aan het halen van (organisatie)doelen en werkplezier.

Ik heb Merit leren kennen als een doortastende, pro actieve, betrokken en energieke collega. Ze heeft als procesbegeleider meegewerkt aan het ontwikkelen van het Integrale Werkconcept bij de politie. In deze rol zorgde zij ervoor dat het proces om tot het concept te komen op een consistente, gestructureerde en transparante wijze verliep. In een grote organisatie als de politie betekende dit veel stakeholders met verschillende belangen meenemen, informatie ophalen en verspreiden, mensen informeren en enthousiasmeren, sessies begeleiden enz. Een proces dat soms vloeide en dan weer haperde, maar waardoor Merit zich niet van de wijs liet brengen. Een echte doorzetter. Een topper, een slimme dame die je er heel graag bij wilt hebben. Die zorgt voor de vrolijke noot, maar ook het diepere gesprek.
Projectleider Politie Sector Huisvesting - Politiedienstencentrum

Ben jij toe aan helderheid?